top of page

Diensten

Schoolbegeleiding

Begeleiding op school (zorgleerlingen)

Specialistisch onderwijs assistent/ schaduw leerkracht

Elke school kent het wel. Een leerling die eigenlijk te veel aandacht en energie van de leerkracht vraagt. Voor wie het reguliere, klassikale aanbod wellicht niet aansluit op zijn of haar onderwijsbehoefte of niveau. Als school zoek je dan naar professionele begeleiding voor deze leerlingen.
 

Kinderen met een zorgbehoefte zitten vaak niet prettig in hun vel, en dat heeft ook zijn weerslag op hun omgeving, bijvoorbeeld op school. In het kader van passend onderwijs is ‘’De Wijde Wereld’’ inzetbaar als individueel begeleider voor zorgleerlingen. Dit wordt ook wel een schaduwleerkracht of specialistisch onderwijsassistent genoemd. Wij zijn inzetbaar bij leerproblematiek, maar ook in crisissituaties of sociale problemen in de klas.
 

Tijdens onze schoolbegeleiding richten wij ons op het meebouwen van een sterke basis binnen de klas en op de school, zodat de leerling optimaal kan (blijven) profiteren van een passend onderwijsaanbod. Binnen onze begeleiding kijken we samen (met overige disciplines rondom de jongere) naar wat de leerling wél kan en werken we aan een optimale basisondersteuning. Afhankelijk van de vraag en het kind kan de begeleiding direct in de groep worden gegeven, waarbij de begeleider in en/of buiten de klas met het kind werkt aan individuele doelstellingen. Er wordt concreet gewerkt, eventueel met aanpassingen. Hierbij kan gedacht worden aan de werkplek, of visualisatie van het lesmateriaal en het dagprogramma.
 

Met onze begeleiding willen we het aantal thuiszitters in mindering brengen en het onderwijsaanbod zo dicht mogelijk bij huis kunnen blijven laten plaatsvinden.

Kinderen op school

Wij zijn inzetbaar bij:

 • Individuele begeleiding in de klas als schaduwleerkracht.
   

 • Individuele begeleiding buiten de klas voor 1-op-1 onderwijs.
   

 • Tijdelijke begeleiding wanneer een leerling naar een andere school zal gaan, maar daar om diverse redenen nog niet terecht kan. 
   

 • Het opzetten of begeleiden van een plusklas. 
   

 • Bijles op school of thuis.
   

 • Weerbaarheidstraining op het gebied van faalangst, individueel of aan een klein groepje. 
   

 • Sociale vaardigheidstraining, individueel of aan een klein groepje. (Maximaal 4 kinderen)

bottom of page