top of page

Diensten

Voor wie zet De Wijde Wereld zich in?

Het doel van De Wijde Wereld is het bieden van zo veel mogelijk ondersteuning op maat. Daarom bieden wij voor (bijna) elke zorgvraag een passend programma aan. Weet u niet zeker of wij kunnen bieden wat u nodig heeft? Neem gerust contact op. Dan kijken we samen naar de eventuele mogelijkheden.

Ondersteuning op maat

Begeleid wonen

De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders of verzorgers, maar soms zijn er momenten dat dit even niet meer gaat en er een (tijdelijke) andere oplossing nodig is. Bijvoorbeeld als het gezin overbelast raakt of er andere complexe problematieken spelen. Tijdelijk of volledig verblijf kan eraan bijdragen dat het gezin weer even op adem komt.

Image by Annie Spratt
De-Wijde-Wereld (41).jpg

Ambulante begeleiding

‘’De Wijde Wereld’’ biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben in het normale leven. Gedurende het begeleidingsproces komt één van onze professionals voor een aantal uren per week bij de cliënt op locatie.

Respijtzorg

Door respijtzorg ontlasten wij de ouders en/of andere gezinsleden. Even de tijd om ‘op adem’ te komen is het doel van deze vorm van begeleiding. Het geeft ons voldoening om kinderen als ook hun ouders een fijne dag te bezorgen.

De-Wijde-Wereld (26).jpg
De-Wijde-Wereld-2.jpg

Dagbesteding

Geen enkel kind of jongere zou thuis mogen te zitten zonder onderwijs of een vorm, want iedereen heeft hier recht op. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend en zitten er veel kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs en kans op ontplooiing. ‘’De Wijde Wereld’’ zet zich in om ook deze kinderen en jongeren een passende plek te bieden waarin ze hun kwaliteiten en talenten kunnen benutten.

Gezinsbegeleiding

Op het moment dat het even niet zo lekker loopt in het gezin en het wellicht niet lukt om het gedrag van de kinderen te verbeteren, kan gezinsbegeleiding van
‘’De Wijde Wereld’’ uitkomst bieden. Gezamenlijk met de ouders bekijken we wat er beter kan en op welke manier.

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash.jpg
Studenten tijdens de pauze

Schoolbegeleiding

Elke school kent het wel. Een leerling die eigenlijk te veel aandacht en energie van de leerkracht vraagt.

Voor wie het reguliere, klassikale aanbod wellicht niet aansluit op zijn of haar onderwijsbehoefte of niveau.

Als school zoek je dan naar professionele begeleiding voor deze leerlingen.

bottom of page