top of page

Jeugdstem

Jeugdstem op De Wijde Wereld

Jeugdstem is onafhankelijk. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet - net als de aard van onze werkzaamheden. Wie te maken krijgt met de jeugdzorg kan hulp vragen bij onze vertrouwenspersonen. Iemand die jeugdhulp krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Dus elk kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder en elke verzorger die op de een of andere manier met jeugdzorg te maken heeft, kan een beroep doen op Jeugdstem. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders.

Wat is het doel van Jeugdstem?

Het is onze missie om de stem van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders duidelijk te laten doorklinken in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met de jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht voor informatie, advies of ondersteuning.

 

Ons uitgangspunt is om onvrede van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders op een zo laag mogelijk niveau bespreekbaar te maken. In veel gevallen is een gesprek met de jeugdhulpverlener of de leidinggevende voldoende om tot een oplossing te komen. Soms komen we toch uit op een procedure richting de klachtencommissie.  Wij adviseren onze cliënten over de weg die ze kunnen afleggen, maar uiteindelijk bepalen zij zelf de route.

 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Iemand die jeugdhulp krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Als er dingen in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de (pleeg)ouder/verzorger de oplossing te vinden. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het schrijven van een (klacht)brief, kan meegaan naar klachtgesprekken en geeft? informatie over rechten en plichten van een kind, jongere of ouder. 

 

Elke gemeente moet zorgen dat jongeren en (pleeg)ouders/verzorgers terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Het ministerie van VWS heeft Jeugdstem ingekocht om het vertrouwenswerk in de Jeugdzorg uit te voeren. Iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling moet ervoor zorgen dat de vertrouwenspersoon haar of zijn taak kan uitoefenen. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdzorg te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

Hebben kinderen/ouders of vertegenwoordigers recht op een vertrouwenspersoon?

Iemand die jeugdzorg krijgt, heeft altijd recht op een vertrouwenspersoon. Dus elk kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder die op de een of andere manier met Jeugdzorg te maken heeft, kan een beroep doen op Jeugdstem. Iedereen die te maken hee? met jeugdzorg en daar vragen over hee?, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Dient Jeugdstem namens kind/ouder of vertegenwoordigers een klacht jegens kind in?

Nee, Jeugdstem dient niet zelf klachten in. Dat doen de cliënten – zij zijn immers degenen die een klacht hebben.
Jeugdstem helpt wel bij het opstellen van een klachtbrief. Hierbij verwoordt de vertrouwenspersoon de klachten van de cliënt; het blijven altijd de klachten van de cliënt. Mocht een cliënt besluiten geen klacht in te dienen, dan gaat de
vertrouwenspersoon er ook niet mee verder.

Waarom gaat vertrouwenspersoon langs op groepen?

Een vertrouwenspersoon komt op een groep om te vertellen wat hij/zij kan doen voor de jongeren. Elke jongere moet weten dat hij of zij recht heeft op ondersteuning van de vertrouwenspersoon. Die kan informatie en advies geven bij het oplossen van problemen en klachten, helpen bij het verwoorden van klachten en bij het voeren van een (klacht)gesprek daarover met de groepsleiding. Als het een officiële klacht wordt, kan de vertrouwenspersoon helpen bij het formuleren van de klacht en meegaan naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon van Jeugdstem vertelt niet aan de groepsleiding wat de jongere met hem of haar bespreekt, tenzij dit gevaarlijk is voor de jongere of de mensen om hem of haar heen. In dat geval moet de vertrouwenspersoon daar iets mee doen. Dit bespreekt hij/zij altijd eerst met de jongere. Iedere jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling moet ervoor zorgen dat de
vertrouwenspersoon haar/zijn taak kan uitoefenen. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Een jongere mag de vertrouwenspersoon altijd bellen of e-mailen voor informatie en advies, of voor het maken van een afspraak – ook buiten de vaste bezoektijden om.

Voor meer informatie ga naar: www.jeugdstem.nl

Manon Jansen

Vertrouwenspersoon van Jeugdstem

1709911938674.jpeg

Ik ben Manon Jansen en ben jouw vertrouwens persoon. Ik help je graag. Je kunt naar mij toekomen, bellen of mailen als je een vraag hebt, als je het ergens niet mee eens bent, als je boos of verdrietig bent of als je een probleem hebt en je durft dat aan niemand te vertellen. Wat kan ik allemaal voor je doen? Ik luister naar je, ik geef antwoorden op jouw vragen, ik vertel je over jouw rechten, ik kan je helpen bij het opschrijven van je vraag of klacht en ik kan met je meegaan naar een gesprek hierover.

Jouw veiligheid vind ik heel belangrijk. Als je me iets vertelt dat gevaarlijk is voor jou of iemand anders, dan zoeken jij en ik samen iemand aan wie we het kunnen vertellen. Al het andere blijft onder ons. Ik vertel het niemand door. Hoe kun je mij bereiken? Je kan bij me langs komen als ik op bezoek ben. Je kunt mij altijd bellen of een appje sturen.

Waar ik werk helpen wij iedereen die vragen of klachten heeft over jeugdhulp. Kijk maar eens op onze website: www.jeugdstem.nl Ik werk dus niet bij de instelling of groep waar jij verblijft. Ik ben onafhankelijk.

Ik ben jouw vertrouwenspersoon. Ben je ontevreden over mij? Kom naar me toe. Durf je dat niet, of wil je dat niet? Vraag dan of iemand je daarbij kan helpen. 

Telefoon nummer:  06 - 40 01 54 74
Mail: m.jansen@jeugdstem.nl

bottom of page