top of page

Diensten

Begeleid wonen

24 uurs begeleiding

In Montfoort midden in een woonwijk op de Truus Oversteegenstraat en midden in het dorp op de Havenstraat biedt 'De Wijde Wereld' langdurig verblijf aan. Er wonen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in een groepsgrote van 5 tot 8 die door diverse omstandigheden niet meer thuis kunnen opgroeien. Hier wordt 24 uurs begeleiding gegeven aan kinderen met een licht verstandelijke beperking, 'complexe' gedragsproblemen voortkomend uit hechtingsproblematiek, ADHD, autisme of trauma. We zetten in op een veilige, prikkelarme en een voorspelbare woonplek, de begeleiding heeft een structuur verlenend karakter met een duidelijke dagindeling, vaste leefregels en afspraken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en draagkracht van het individu.

Overdag hebben de kinderen een dagbesteding, ze gaan naar school of een kinderdagcentrum. Het uitgangspunt van De Wijde Wereld is om zoveel mogelijk het normale leven na te leven en op een persoonlijke manier de ontwikkeling van ieder kind te stimuleren. De Wijde Wereld heeft een multidisciplinair, fris en ondernemend team om dit tot stand te brengen. Met veel warmte, humor, passie en duidelijkheid biedt De Wijde Wereld de zorg die aansluit bij de mogelijkheden, hulpvraag en wensen van het kind. Het is niet mogelijk dat er één op één begeleiding gegeven wordt. 

Gewoon kind zijn en geen zorgen hebben. Mogen zijn wie je bent. Dat vinden wij belangrijk.

De-Wijde-Wereld (34).jpg

Woonlocaties

De Wijde Wereld wordt onderscheidt zich in 3 woonlocaties. 
 

  • Truus Oversteegstraat 1: groepsgrote 4 - 5 kinderen, kleinschalig en een prikkelarme locatie. 

  • Truus Oversteegstraat 7: groepsgrote 5 - 7 kinderen, onderlinge interacties met elkaar zijn een belangrijk onderdeel. 

  • Havenstraat 10: groepsgrote 4 - 5 kinderen, een kleinschalige locatie met uitdagend gedrag.

Op alle 3 de locaties is er aandacht voor het ontwikkelen van sociale en praktische vaardigheden. 

Wonen op De Wijde Wereld kan met een jeugdwet of WLZ-indicatie midden of zwaar, op basis van vrijwillig of een gedwongen kader. 

Binnen het langdurig verblijf hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria die wij specifiëren op woongroep:
 

  • Leeftijdscategorie vanaf 4 tot 12 jaar. Deze leeftijdscategorie is afhankelijk van de groepssamenstelling op dat moment. (huidig tussen 4 en 8 jaar).

  • Kinderen onder een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar kunnen niet wonen bij De Wijde Wereld. Het kind kan dan niet meedraaien met de dag structuur op locatie en kan niet de veiligheid krijgen die het nodig heeft. 

  • Wij leveren geen zorg aan kinderen met een lichamelijke beperking, die niet zelfstandig door de locatie kunnen bewegen.

  • Wij bieden geen voorbehoudende verpleegtechnische handelingen. 

  • Wij kunnen geen zorg verlenen aan kinderen die bekend zijn met seksueel grensoverschrijdend gedrag daderschap.

  • Wij leveren geen zorg aan kinderen die geen dagbesteding of school hebben. 

  • Wij leveren geen zorg aan kinderen met een GGZ-indicatie. 

De-Wijde-Wereld (33).jpg

De Wijde Wereld maakt
gebruik van een huiselijke en kleinschalige setting.

bottom of page