top of page

Diensten

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

Op het moment dat het even niet zo lekker loopt in het gezin en het wellicht niet lukt om het gedrag van de kinderen te verbeteren, kan gezinsbegeleiding van ‘’De Wijde Wereld’’ uitkomst bieden. Gezamenlijk met de ouders bekijken we wat er beter kan en op welke manier.
 

Onze gezinsbegeleiding is gericht op gezinnen met thuiswonende kinderen tot achttien jaar oud waarbij ander gedrag van één van de gezinsleden gewenst is. Vragen rondom de opvoedondersteuning staan hierbij centraal.

Opvoedondersteuning is het krijgen van praktische tips en adviezen rondom de opvoeding van het kind. Deze vorm van begeleiding kan worden ingezet om verdere problemen te voorkomen. De vraag van de ouder staat bij ons centraal. Soms zullen er ook eerst andere problemen of vragen verholpen moeten worden, voordat er gewerkt kan worden aan een veranderende gezinssituatie. Denk hierbij aan vraagstellingen op het gebied van relaties of financiële zaken. Wij zullen het gezin stap voor stap ondersteunen.

 

Onze gezinsbegeleiding richt zich tot het doel om de problemen die er spelen met elkaar op te lossen en de zelfredzaamheid van het gezin te vergroten, zodat eventuele toekomstige problemen in je gezin zelf opgelost kunnen worden. Veiligheid en de ontwikkeling van alle gezinsleden staan bij ons voorop. 

Samen met het gezin gaan we in gesprek en kijken we naar wat er veranderd moet worden binnen de huidige gezinssituatie. We kijken naar de problemen die er spelen en hoe deze problemen in het verleden al aangepakt zijn. Zo hopen we met het gezin binnen zes weken te komen tot een samen op maat gemaakt concreet werkplan. Hierin staan de ervaringen en wensen omschreven en het streven naar de gewenste doelen en hoe deze te kunnen bereiken. Een begeleid(st)er van ‘’De Wijde Wereld’’ zal afhankelijk van de situatie, minimaal één keer in de week bij het gezin op bezoek komen.

 

De-Wijde-Wereld (16).jpg

Wij vinden het van belang om tijdens de begeleiding niet de nadruk te leggen op één individu, maar op het gehele gezin. Ieder gezinslid heeft zo zijn invloed en aandeel in het traject.

bottom of page