top of page

Zorgstem

Zorgstem op De Wijde Wereld

Zorgstem is er voor cliënten en vertegenwoordigers

Zorgstem is een van de zorgaanbieders onafhankelijke organisatie die cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang in dienst heeft. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechtsbescherming van cliënten die met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. Deze cliënten hebben recht op gratis ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor hun vertegenwoordigers.

 

Onze cliënten zijn mensen met:
 

 • Een verstandelijke beperking en/of;

 • Een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of;

 • Een gelijkgestelde aandoening zoals onderstaand omschreven met een vergelijkbare
  beperking en regieverlies, zoals;

  • De ziekte van Huntington​

  • Het syndroom van Korsakov

  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang?

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van Zorgstem:

 • Helpt u bij het helder krijgen van uw vraag of klacht

 • Helpt u gesprekken te organiseren tussen u en de zorgverlener

 • Bereidt samen met u gesprekken voor

 • Ondersteunt u in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg

 • Ondersteunt u bij het schrijven van brieven of e-mails

 • Ondersteunt u bij een klachtenprocedure

 • Geeft informatie en uitleg over de rechten van cliënten

 • Verwijst u zo nodig door

Telefoon nummer: 088 678 1000
Mail: info@zorgstem.nl

Voor meer informatie ga naar: www.zorgstem.nl

Margriet Benschop

cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Margriet Benschop.jpeg

Wanneer kinderen zorg ontvangen, zijn er medewerkers die meekijken en -denken over de invulling en ondersteuning van hun dagelijks leven. Vaak loopt de ondersteuning en begeleiding goed en is er overleg met de ouders/ (wettelijk) vertegenwoordiger over de zorg die de kinderen ontvangen. Het kan ook zijn dat ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers het niet eens zijn met de zorg die gegeven wordt. Dat er regels of afspraken zijn gemaakt waarin zij zich niet goed kunnen vinden.

In zulke gevallen kan er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Wanneer ouders en of (wettelijk) vertegenwoordigers de behoefte hebben om vrijuit en in vertrouwen over zulke dingen te praten, dan kan dat met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd). Voor de Wijde Wereld ben ik dat. Ik bied een luisterend oor, ben zonder oordeel en ondersteun ouders, (wettelijk)vertegenwoordigers in hun rechtspositie. Om laagdrempelig beschikbaar en bereikbaar te zijn, kom ik een aantal keer per jaar op locatie bezoek op de locaties van de Wijde Wereld.

Mijn naam is Margriet Benschop, CVP-Wzd bij Stichting Zorgstem. Ik ben van origine Z-Verpleegkundige en heb daarnaast verschillende opleidingen gedaan waaronder casemanagement en collegiale trauma opvang. Ik heb door de jaren heen verschillende functies gehad binnen de VG zorg. In mijn functie als CVP-Wzd sta ik naast de ouder, (wettelijk) vertegenwoordiger, als het gaat over zijn/haar rechten die uit de Wet Zorg en Dwang voortvloeien.  In mijn vrije tijd ben ik mentor, wandel ik graag met mijn honden in de natuur en hou ik van fotografie.

Telefoon nummer:  06-28838061
Mail: m.benschop@zorgstem.nl

bottom of page