top of page

Diensten

Ambulante Begeleiding

Ambulante begeleiding

‘’De Wijde Wereld’’ biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben in het normale leven. Gedurende het begeleidingsproces komt één van onze professionals voor een aantal uren per week bij de cliënt op locatie. Bijvoorbeeld in de thuissituatie of op school. Dan werken we aan de individuele doelen en het versterken van het netwerk. Daarnaast is er aandacht voor het leren omgaan met anderen, grenzen bewaken of het vinden van een vrijetijdsbesteding.

De begeleiding die wij bieden is geheel afhankelijk van de hulpvraag. Het vormgeven van de begeleiding gaat altijd in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Gezamenlijk stellen we doelen op. Doelen die het kind laten groeien en stralen en doelen die de ouders helpen in de opvoeding.

Bij ‘’De Wijde Wereld’’ vinden we het aspect “zo normaal mogelijk” van belang. Wij wensen ieder kind en gezin een zo normaal mogelijk bestaan toe.

De professionals van ‘’De Wijde Wereld’’ zijn ervaren in het werken met kinderen en jongeren en beschikken over een SKJ-registratie, of zijn bezig die te behalen. We bieden een competentiegerichte manier van werken.

De begeleiding richt zich op:

 • Het bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid.
   

 • Vergroten van de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden.
   

 • Vergroten van de sociale vaardigheden.

Leeftijdsklasse 4 tot 12 jaar oud

Gezien de leeftijd van het kind wordt er spelenderwijs en in kleine stappen aan de doelstellingen gewerkt. Gedurende de begeleiding ligt de nadruk vooral op de talenten en positieve eigenschappen van het kind. Aan de hand hiervan wordt een connectie met het kind gevonden om de begeleiding vorm te geven.Door de kwaliteiten van het kind tijdens de begeleiding in te zetten en te prijzen wordt het zelfvertrouwen vergroot en worden de minder goede eigenschappen getraind. De nadruk tijdens de begeleiding komt te liggen op de mogelijkheden van het kind en niet op de onmogelijkheden. 

De-Wijde-Wereld (4)_edited.jpg

Doelstellingen:

 • Het omgaan met emoties en gevoelens.
   

 • Het vergroten van de zelfredzaamheid.
   

 • Weerbaarheid (voor jezelf opkomen).

Leeftijdsklasse 12 tot 18 jaar oud

Voor pubers en jongeren bieden wij als professional een andere aanpak in de begeleiding. Het vertrouwen winnen en vanuit hier verder bouwen staat voorop.Wij vinden het van belang dat er een klik is/ontstaat tussen de begeleider en de jongere. Vaak zijn ze al zo vaak teleurgesteld in het veel te korte leven. Ook hier werken we vanuit de krachten en talenten van de jongere. Wat vinden zij belangrijk en waar willen ze naartoe? Samen maken we een op maar gemaakt werkplan. 

De nadruk in deze leeftijdsklasse ligt ook bij het versterken van het netwerk. Jongeren in deze leeftijdsklasse voelen zich vaak eenzaam. Ons uitganspunt is om dit te doorbreken en ook hen aansluiting te laten vinden bij leeftijdsgenoten.

 

Bij beide leeftijdsklasse(s) kan de begeleiding individueel plaatsvinden, in de thuissituatie of op locatie van ‘’De Wijde Wereld’’. Verder is er mogelijkheid dat het kind/ de jongere begeleiding ontvangt in een groep met andere leeftijdsgenoten. Ook hier staan de doelstellingen centraal, bijvoorbeeld het oefenen van sociale vaardigheden en het aangaan van wederzijds positief contact binnen een veilige kleinschalige omgeving.

Doelstellingen:

 • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
   

 • Het leren staande houden binnen een groep (groepsdruk).
   

 • Het leren omgaan met financiën. 
   

 • Het plannen en organiseren van allerdaagse bezigheden.
   

 • Relatie(s) met ouders en verzorgers.

bottom of page