(Deeltijd) wonen met 24 uurs begeleiding

De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders of verzorgers, maar soms zijn er momenten dat dit even niet meer gaat en er een (tijdelijke) andere oplossing nodig is. Bijvoorbeeld als het gezin overbelast raakt of er andere complexe problematieken spelen. Tijdelijk of volledig verblijf kan eraan bijdragen dat het gezin weer even op adem komt. De zorg voor een kind met een rugzakje vraagt veel van ouders. Het is fijn om die zorg met iemand te delen.

 

Gewoon kind zijn en geen zorgen hebben. Mogen zijn wie je bent. Dat vinden wij belangrijk.

In een bij ons vertrouwde omgeving zorgen wij ervoor dat het kind, maar ook het gezin tot rust komt. (Deeltijd) wonen kan bij ‘’De Wijde Wereld’’ op maat. Zo is elk gezin en kind uniek en willen wij voor eenieder een passend aanbod bieden. Samen met het gezin kijken wij naar wat er nodig is om de rust binnen het gezin te laten terug keren en wat het beste bij de gezinssituatie past. Daarnaast zorgen wij voor een passende, veilige en fijne woonplek in een kleinschalige setting met huiselijke sfeer en de juiste begeleiding.

Tijdens het deeltijd wonen bij ‘’De Wijde Wereld’’ gaat het kind gewoon naar school, het werk of de dagbesteding. Ook kan het kind de hobby’s blijven uitoefenen. Wij begeleiden en ondersteunen waar nodig en werken samen met het gezin en overige disciplines van de jeugdige aan passende doelen. Het kind heeft zijn/haar eigen slaapkamer die we personaliseren, zodat het in de tijd dat het kind bij ons is hij/zij echt een eigen plekje heeft.

Een woonplek bij ‘’De Wijde Wereld’’ kenmerkt zich door herkenbare structuur met regels en

gewoonten, maar wel met oog voor de individuele ontwikkeling en behoeften. Hierbij wordt rekening

gehouden met mogelijkheden en de draagkracht van elk kind/jongere. ‘’De Wijde Wereld’’ maakt gebruik van

een huiselijke en kleinschalige setting om zoveel mogelijk het normale leven na te leven en op een persoonlijke manier de ontwikkeling van ieder te stimuleren.

Professionele begeleiding is 24-uur per dag aanwezig. Zij begeleiden het kind/ de jongere op basis van een

individueel ondersteuningsplan en onderhouden korte lijnen met overige disciplines rondom het kind om vooreen goede samenwerking te zorgen.